Escola Bressol                                  Les Manetes

Nens i nenes de 3 mesos  a 3 anys
Obert de 7,30 h. del matí a 18,00 h. de la tarda
Tenim 270m² de classes i 75m² de pati
Personal especialitzat
Servei de càtering calent

La nostra filosofia

A Les Manetes treballem per racons. És una metodologia que proposa diferents activitats simultànies, les quals estan dividides en diferents espais delimitats. Les activitats que proposem estan adaptades al moment maduratiu de l’infant. Mitjançant aquest plantejament, cada infant pot trobar respostes a les seves necessitats seguint els seus interessos i ritmes de desenvolupament i aprenentatge.

Un altre dels pilars del nostre centre és l’experimentació. A partir de diferents propostes, basades en una rigorosa selecció de material, de caràcter manipulatiu i lliure, els infants poden observar, experimentar, investigar, descobrir...

Servei de Menjador 

És un servei obert als nens del centre durant tot el curs, que es pot utilitzar periòdicament o esporàdicament. Per a fer-ho d’aquesta última manera cal avisar el dia abans.

Si un nen ha de fer algun règim específic, ens heu d’avisar mitjançant l’agenda i cal que ens digueu la causa, el tipus de dieta i la durada que ha de tenir. Igualment en els cassos d’al·lèrgies alimentícies.

Els menús s'aniran facilitant durant el curs.